Knud Henrik Strømming ID: 1
 
Noter

KHS blev født d. 13. maj 1962 kl. 8:50 som søn af Birthe og Torben Strømming. Birthe og Torben Strømming boede på dette tidspunkt i Rio de Janeiro i Brasilien, hvorfor KHS og søsteren Anne Merete Strømming begge blev født i Rio.

Fødslen foregik på fødeklinikken "Ampara Feminino de 1912" på Rua B. de Petrópolis no. 2 i Rio de Janeiro. Visitationen fremgår af denne formular. D. 21. maj 1962 udfærdigedes hosstående fødselsattest.

Allerede i august 1962, da KHS var blot tre måneder gammel, rejste familien hjem til Danmark. Denne rejse foregik med det gode skib "Virginia". Her opretholdt man den gamle tradition med liniedåb, en ceremoni hvor en person, der krydser ækvator for første gang, døbes af Kong Neptun. Denne liniedåb fandt sted d. 15. august 1962, hvor KHS døbtes "Søstjernen".

KHS blev døbt d. 9. september 1962 i Sankt Jørgens Kirke i Åbenrå, i umiddelbar nærhed af farmoderen, Martha Elise Agnes Strømmings bopæl. KHS's ældste kusine, Nanna Dirksen var gudmor.

Efter hjemkomsten til Danmark boede familien en kort tid i Nærum, hvorefter de flyttede til Æblevænget på Thurø og boede her indtil familien i 1964 flyttede til Skovmøllevej 34 ved landsbyen Nr. Vilstrup. Familien boede her i et hus beliggende i et isoleret villakvarter et par km vest for Vejle.

KHS påbegyndte sin skolegang i 1969 på Skibet Skole. I 1970 flyttede familien til Nordjylland, til det nedlagte husmandssted "Nordkær", Fladkærvej 22 fire km nordvest for Hals, tæt på Hals Nørreskov. Skolegangen blev fortsat i Hals Skole. En kort overgang var KHS medlem af søspejderne i Hals.

Allerede i 1971 flyttede familien endnu en gang, denne gang til Sjælland, til "Folkvang", Alfred Sørensensvej 1 i Farum. Skolegangen blev her fortsat på den nu nedlagte folkeskole, Paltholmskolen. Efter syvende klasse, i 1976, flyttede KHS over på den private skole, Marie Kruses Skole, ligeledes i Farum, og gennemførte her ottende og niende klasse. Herefter fortsatte KHS i gymnasiet, ligeledes på Marie Kruses Skole og afsluttede sin matematisk-fysiske studentereksamen i 1981.

I 1976 blev KHS medlem af Farum Bueskyttelaug, var gennem flere år aktiv bueskytte og opnåede ganske gode resultater. Gennem en stor del af gymnasietiden var KHS medlem af elevrådet på Marie Kruses Skole.

Ved sessionen i 1981 trak KHS nr. 859 og skulle dermed aftjene værnepligt. Han valgte at aftjene denne som civil værnepligtig (militærnægter) på Musikhistorisk Museum, Åbenrå 30 i København. Den almindelige værnepligt var på dette tidspunkt ni måneder, mens civile værnepligtige skulle aftjene 11 måneder. Værnepligtsstyrelsen besluttede d. 21. juli 1982 imidlertid at lade værnepligten bortfalde. KHS opnåede således efter ni måneders værnepligt den sjældne ære at blive kasseret som militærnægter - !

KHS begyndte i 1982 at ro i Roklubben Furesø. Imidlertid skiftede han året efter til Lyngby Roklub og blev her frigivet ved kanindåben d. 17. august 1983. Efter en længere ro-pause meldte KHS sig i 1997 ind i Københavns Roklub.

 

I 1982 påbegyndte KHS sin uddannelse til civilingeniør på Danmarks Tekniske Højskole (nu Danmarks Tekniske Universitet) i Lyngby. KHS læste primært indenfor det bygningstekniske fagområde, men kombinerede disse fag med en del IT-fag, samfundsfaglige fag samt et semester på Medie- og Kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter. Eksamensprojektet blev gennemført på det daværende Institut for Samfundsfag. Projektet handlede om teknologioverførsel til Den tredje Verden og afsluttedes i 1989 med publikationen "U-landsprojekter - i vandbærerens tegn" (ISBN: 87-88262-66-9). Som en del af projektet indgik tre måneders besøg ved Danida's store vandprojekt i Tanzania.

Gennem hele sin studietid på Danmarks Tekniske Højskole var KHS stærkt involveret i studenterpolitiske aktiviteter, som medlem af B-studienævnet, Fagråd B, B-fagrådets Økonomi- og Forretningsudvalg, flere forskellige institutbestyrelser samt en lang række tillidsposter og aktiviteter i Polyteknisk Forening, bl.a. som rusvejleder og med udgivelse af medlemsbladet "PFiluren". Endvidere havde KHS i flere omgange job som hjælpelærer i forskellige fag inden for anvendt matematik og computerprogrammering.

I 1985 flyttede KHS ind på Egmont-kollegiet på Østerbro i København og boede her godt tre år. I 1988 flyttede han ind i et mindre kollektiv i en lejlighed på Rewentlowsgade, meget tæt på Københavns Hovedbanegård. Dette fungerede imidlertid dårligt og senere samme år flyttede han til et andet kollektiv, "Store Bjørn", i en villa på Bjørnsonsvej i Valby. I 1992 flyttede KHS til endnu et kollektiv, "Den Trojanske Hest", ligeledes på Bjørnsonsvej, for at bo sammen med sin kommende ægtefælle, Mai-Britt Friis Nielsen.

I 1990-91 gennemførte KHS Voksenpædagogisk Grundkursus.

Efter nogle år med meget vanskelige beskæftigelsesforhold og skiftende ansættelsesforhold blev KHS i 1992 ansat i Udenrigsministeriet, i "Tjenesten for Sektorfaglige Anliggender" og beskæftigede sig her med rådgivning indenfor bistandsprojekter. Senere samme år rejste KHS til Tanzania for at arbejde som U-landsfrivillig gennem Mellemfolkeligt Samvirke. Her underviste han indtil 1994 i landmåling ved Community Development Technical Training Institute i Missungwi, 45 km syd for Tanzanias næststørste by, Mwanza. Atter hjemvendt fik KHS i 1995 arbejde i Vejdirektoratet inden for IT-området. I 1997 fik han ansættelse hos DSB og har her især arbejdet med IT-sikkerhed. I 2007 fik han arbejde i et mindre konsulent-firma, Dubex A/S, der er specialiseret inden for IT-sikkerhed.

KHS har siden 2008 været medlem af bestyrelsen for Københavns Delebiler, siden 2009 medlem af bestyrelsen for Danske Delebiler og siden 2010 som formand for sidstnævnte.

KHS blev d. 29. april 1999 gift på Københavns Rådhus med Mai-Britt Friis Nielsen. KHS og Mai-Britt har fået børnene Theis Friis Strømming (1992-07-19), Aske Friis Strømming (1995-06-14) og Lea Friis Strømming (1999-05-26).

Billeder


Visitation til fødeklinikken

Fødselsbevis

Liniedåb

Kanindåb fra Lyngby Roklub

 
Begivenheder og registeringer Familieoversigt
   
Bopæl:
Bopæl: 1962 Æblevænget 3, Thurø Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
Kilde: Birthe & Torben Strømmings gæstebog
Bopæl: 13 maj 1962 Rio de Janeiro, Brazil
Født: 13 maj 1962 Kl. 8:50.
"Amparo Feminino de 1912", Rua Barão de Petrópolis no. 2, Rio de Janeiro, Brazil
Bopæl: 01 aug 1964 Skovmøllevej 34, Nr. Vilstrup pr. Vejle, Skibet Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt
Kilde: Birthe & Torben Strømmings gæstebog
Bopæl: 1970 "Nordkær", Fladkærvej 22, Hals Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt
Bopæl: 1972 "Folkvang", Alfred Sørensens Vej 1, Farum Sogn, Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt
Bopæl: 1982 Militærtjeneste aftjent som civil værnepligtig (militærnægter)
Kollektivet "Den Trojanske Hest", Bjørnsonsvej 53, Johannes Døbers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Bopæl: 01 mar 1985 Egmont-kollegiet, Nørre Allé 75, Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Bopæl: 01 jun 1988 Reventlowsgade 16, Sankt Matthæus Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Bopæl: 01 feb 1989 Kollektivet "Storebjørn", Bjørnsonsvej 86, Johannes Døbers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Eksamen: 30 nov 1989 som Civilingeniør (bygning)
Danmarks Tekniske Højskole, Lundtofte Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Bopæl: 01 jan 1992 Kollektivet "Den Trojanske Hest", Bjørnsonsvej 53, Johannes Døbers Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Bopæl: 03 okt 1992 Usa River, Arusha, Tanzania
Bopæl: 01 jan 1993 Missungwi, Mwanza, Tanzania
Gift: 29 apr 1999 Mai-Britt Friis Nielsen
1959 - ?
(3 børn)
Københavns Rådhus, Vor Frue Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt